Belgium
Netherlands

Beschikbaar in België en Nederland

Met de professionele ziekenhuismeter van Nova kun je nu naast glucose ook een ketonentest uitvoeren

 

Bloedketonen testen moeten worden uitgevoerd bij iedere glucoseuitslag boven de 14 mmol/L (250 mg/dL)

 

De European Society for Paediatric Endocrinology, Diabetes UK, the Canadian Diabetes Association, Australian Diabetes
Association, and American Diabetes Association, geven aan dat
glucose niveau’s > 14 mmol/L (250 mg/dL) gecombineerd met verhoogde bloedketonen een indicatie zijn voor een DKA, een potentieel levensbedreigende behandelingscomplicatie van hyperglycemie.

Indicaties voor het testen van ketonen in ziekenhuizen

 • Bij alle gevallen van hyperglycemie (glucose > 14mmol/L or 250mg/dL) in combinatie met een acute kritische conditie1
 • Bij alle gevallen van hyperglycemie waarbij de patient is opgenomen in het ziekenhuis1
 • Tijdens acute ziekte of stress of wanneer de bloedsuikerspiegel blijft stijgen (e.g. >17 mmol/L or 300 mg/dL) 2

Het testen op Bloedketonen geeft een snelle diagnoze van DKA

 • Ketonenresultaat in enkel 10 seconden geeft u de kans een snelle behandeling te starten
 • Geeft snel aan of dat het gaat om hyperglycemie of een levensbedreigende situatie3, 4

Het testen van Bloedketonen verbeterd de therapieopvolging voor het behandelen van een DKA

 • DKA patienten gevolgt met de by ß-OHB meting verlieten de ICU afdeling 6.5 uur eerder dan patienten waarbij ketonen in urine werden gemeten:
  - 29.8% kosentreductie voor het laboratorium
  - 70.2% reductie in klinische gesteldheid5
 • DKA patienten die gevolgd werden met bloedketonen testen bereikten na 17 uur het einde van de intraveneuze behandeling tov 28 uur voor patienten die werden gevolgd door uirne ketonen testen.

Glucose Ketone Meter

1 Guerci N et al. Advantage to using capillary blood B-hydroxybutyrate determination for the detection and treatment of diabetic ketosis. Diabetes & Metabolism, Vo 31, No 4, 2005
2 American Diabetes Association. Tests of Glycemia in Diabetes. Diabetes Care 2004; 27(suppl.1).
3 Sheikh-Ali M et al. Can Serum B-Hydroxybutyrate Be Used to Diagnose Diabetic Ketoacidosis? Diabetes Care, Volume 31, No 4, April 2008.
4 Charles R A et al. Point-of-care blood ketone testing: screening for diabetic ketoacidosis at the emergency department. Singapore Med J. 2007 Nov;48(11).
5 Vanelli M et al. The direct measurement of 3-beta-hydroxy butyrate enhances the management of diabetic ketoacidosis in children and reduces time and costs of treatment. Diabetes Nutr Metab, 2003 Oct-Dec;1(5-6)
6 Noyes KJ et al. Hydroxybutyrate near-patient testing to evaluate a new end-point for intravenous insulin therapy in the treatment of diabetic ketoacidosis in children. Pediatr Diabetes. 2007 Jun;8(3)

Nova StatStrip® Glucose Ketonen Meters hebben een toegevoegde waarde

   

Glucose en Ketonen testen op een Meter
Een en dezelfde Nova meter, die gebruikt wordt voor het professioneel meten van glucose, kan nu ook gebruikt worden voor het meten van ketonen. Een apparte ketonenmeter is niet nodig, alleen een ketonen strip.

Eenvoudig in gebruik
Er is geen metervoorbereiding of codering nodig, Bij het aanbrengen van een ketonenstrip herkent de StatStrip meter automatisch het type strip en converteert de meter naar de meterinstellingen voor het meten van ketonen

StatStrip meet Bloed Beta-hydroxybutyrate, de voorkeursmethode voor het Diagnostiseren en volgen van Ketoacidose
"Bloedketonen testmethoden die ß-OHB kwantificeren, het pre dominante ketonenlichaam, zijn beschibaar en worden verheven boven urine ketonen testen voor het diagnostiseren en volgen van ketoacidosis."

American Diabetes Association. Tests of Glycemia in Diabetes. Diabetes Care 2004; 27(suppl.1) 2.

Glucose en Ketonentesten van Capillaire monsters
Er wordt niet alleen de voorkeur gegeven aan capillaire monsters boven urinemonsters om DKA vast te stellen, ze zijn ook nog eens veel gemakkelijker te verkrijgen.

Glucose Ketone Meter

StatStrip bloedketonen resultaat na 10 Seconden
StatStrip bloedketonen resultaten zullen snel een ketose signaleren voor het snel starten van de behandeling in DKA situaties.

Multi-WellTM Technologie Meet en Elimineert Interferenties
StatStrip Multi-Well technologie meet en elimineert inferenties zoals; hematocriet, asorbic acid, acetaminophen en uric acid.

StatStrip® Ketonenstrip Specificaties

   

Tests Methode ...............................Ketonen*
Test uitslag .................................. Ketonen
Analysetijd ......................................... 10 seconds
Test Strip Volume ............................0.6 micro;L
Ketonen Meetbereik ........0.0-8.0 mmol/L
Reagens en Strips:
Strips ...................................................1 Box met 50 strips (25 strips per vial, 2 vials per box)
QC .......................................................Drielevels (Laag, Normaal, Hoog)
Lineariteit ..............................................Vijf levels beschikbaar om de lineariteit in te stellen
Monstertypes & testcriteria:
Voklbloed ..................................... Arterieel, Veneus, Capillair
Testcriteria:
Temperatuur ......................................5°C- 40°C (41°F-104°F)
Hoogte ...............................................Up to 15,000 feet
Luchtvochtigheidsgraad ............................................10% to 90% relatieve luchtvochtigheid
Hematocriet .........................................20%-65%
*ß-hydroxybutyrate

nova biomedical logo

Onze waarden

10 waarden die het proces van onze groep beïnvloed hebben.

LEES VERDER »